Όροι χρήσης

 

 

Όροι χρήσης

 

    

Παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους Χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το site. Η συμφωνία θέτει τους νομικά δεσμευτικούς όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας  www.tainiomaniaseires.eu


    

Με την πρόσβαση ή τη χρήση της Ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένων, αλλά δεν περιορίζονται σε, επίσκεψη ή χρήση του Site ή συμβάλλουν περιεχόμενο ή άλλα υλικά στο Site, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους Χρήσης. Οι όροι με κεφαλαία που ορίζονται στην παρούσα συμφωνία.

 

    

Πνευματική ιδιοκτησία
Η Ιστοσελίδα και πρωτότυπο περιεχόμενο, τα χαρακτηριστικά του και τη λειτουργικότητα ανήκουν mtdb και προστατεύονται από διεθνείς πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών μυστικών και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή δικαιώματα ιδιοκτησίας νόμων.

 

    

Λήξη
Μπορούμε να τερματίσει την πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα, χωρίς αιτία ή προειδοποίηση, η οποία μπορεί να οδηγήσει στην κατάσχεση και καταστροφή όλων των πληροφοριών που σχετίζονται με σας. Όλες οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας που από τη φύση τους πρέπει να επιβιώσει τερματισμού πρέπει να επιβιώσει τερματισμού, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, διατάξεις ιδιοκτησία, αποποιήσεις εγγύησης, αποζημίωση και περιορισμούς ευθύνης.

 

    

Συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες
Η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς ιστοσελίδες τρίτων που δεν ανήκουν ή ελέγχονται από την www.tainiomaniaseires.eu


    

H tainiomaniaseires  δεν έχει κανέναν έλεγχο, και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, ή τις πρακτικές των τοποθεσιών ή υπηρεσίες τρίτων. Σας συνιστούμε να διαβάσετε τους όρους και προϋποθέσεις και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του κάθε τόπου τρίτων που επισκέπτεστε.

 

    

Κυβερνητικός νόμος
Η παρούσα συμφωνία (και τυχόν περαιτέρω κανόνες, πολιτικές, ή τις κατευθυντήριες γραμμές που ενσωματώνεται με αναφορά), διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους της ΕΛΛΑΔΑΣ, χωρίς να εφαρμόζονται οι αρχές της σύγκρουσης δικαίου.

 

    

Αλλαγές στην παρούσα συμφωνία
Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την κρίση μας, να τροποποιήσει ή να αντικαταστήσει τους παρόντες Όρους Χρήσης με την ανάρτηση των ενημερωμένων όρων στο Site. Η συνεχής χρήση της ιστοσελίδας μετά τις αλλαγές αυτές, αποτελεί την αποδοχή σας από τους νέους Όρους Παροχής Υπηρεσιών.